بدلیل حفظ حقوق صاحب آثار ایرانی، فیلم های دوبله در سایت قرار داده نمیشوند.

درام

دانلود فیلم Superman and Lois 2021– با زیرنویس فارسی
IMDb
7.9/10
Superman and Lois 2021–
دانلود فیلم The Flash 2014– با زیرنویس فارسی
IMDb
7.7/10
The Flash 2014–
دانلود فیلم Sex and the City 1998–2004 با زیرنویس فارسی
IMDb
7.1/10
Sex and the City 1998–2004
دانلود فیلم Californication 2007–2014 با زیرنویس فارسی
IMDb
8.3/10
Californication 2007–2014
دانلود فیلم Angels in America 2003 با زیرنویس فارسی
IMDb
8.2/10
Angels in America 2003
دانلود فیلم Outsiders 2016–2017 با زیرنویس فارسی
IMDb
7.5/10
Outsiders 2016–2017
دانلود فیلم Firefly 2002–2003 با زیرنویس فارسی
IMDb
9.0/10
Firefly 2002–2003
دانلود فیلم Freaks and Geeks 1999–2000 با زیرنویس فارسی
IMDb
8.8/10
Freaks and Geeks 1999–2000
دانلود فیلم The Walking Dead 2010– با زیرنویس فارسی
IMDb
8.2/10
The Walking Dead 2010–
دانلود فیلم The Man in the High Castle 2015–2019 با زیرنویس فارسی
IMDb
8.0/10
The Man in the High Castle 2015–2019
دانلود فیلم Elite 2018– با زیرنویس فارسی
IMDb
7.6/10
Elite 2018–
دانلود فیلم The Handmaid's Tale 2017– با زیرنویس فارسی
IMDb
8.5/10
The Handmaid's Tale 2017–